Felépítésünk


A SZISZ elsődleges célja az egyetemi oktatást kiegészítve a reális, kritikus gondolkodás elősegítése, valamint a nyitott, innovatív értelmiségi szakemberré válás ösztönzése. Szakkollégiumként határozottan kiállunk a szerveztünk alapját jelentő demokratikus, alulról szerveződő, önkormányzatiságra épülő felépítés mellett. Ennek megfelelően függetlenek vagyunk külső szervezetektől, minden felmerülő kérdésben az aktív tagság dönt. A legfontosabb stratégiai kérdésekben a minden tagot magában foglaló Kollégiumi Gyűlés határoz, míg a koli mindennapi életének ügyeit és kérdéseit az egyes szervezetek ülésein vitatjuk meg.

A Diákbizottság a szakkollégium döntéshozó és operatív ügyeiért felelős szervezete. Rendezvényeink és táboraink szervezése, a költségvetés összeállítása, a működést finanszírozó pályázatok összeállítása. De a DB foglalkozik a SZISZ stratégiájának megalapozásával és alakításával. Élén a DB-titkár áll, aki a munka koordinálásán túl a szakkoli képviseletéért is felel minden más külső szereplő felé.
A szakkollégium szakmai rendszeréért az SZTT felel. Ők szervezik mind a sávos, mind az ismeretbővítő kurzusokat. Ők tartják a kapcsolatot a tanárokkal, és a félév végén ők ellenőrzik a beszámolókat, melyek minden kurzus teljesítésének követelményét képezik. A kurzusok felügyeletén kívül szakmai rendezvényeket, konferenciákat szerveznek. Ősszel és tavasszal is TDK teaházzal készülnek, és elő-TDK megrendezésével is segítik a tagság szakmai életét.
A Felvételi Bizottság legfontosabb évközi feladata, hogy összekovácsolja az Újonnan Felvett (ÚF) évfolyamot, és segítsen nekik belerázódni a kolis életbe. A tanév első felében a FEB főként programokat szervez az ÚF évfolyamnak és a tagságnak, odafigyelnek a kollégium belső életére is. A FEB másik fontos feladatköre az érdeklődők bevonzása és a kollégium marketingje. Az általuk szervezett egyetemi előadások, elsős kurzusok, táborok és kiülések gondoskodnak arról, hogy minél több első- és másodéves ismerhesse meg a SZISZ-t és a sziszeseket. Végül munkájuk megkoronázása maga a felvételi döntés, amelyre májusban kerül sor.
Amikor a SZISZ-t cégek, intézetek megkeresik együttműködés céljából, akkor a VIK feladata a kapcsolatfelvétel és a kapcsolattartás a potenciális partnerekkel. A VIK-nek közvetítő szerepe is van a másik három szervezet és a harmadik felek között. De rendezvényeinkre is kalapolnak támogatást.
A Széchenyi István Szakkollégium a demokratikus önszerveződés alapelvének megfelelően legfőbb döntéshozó szerve a Kollégiumi Gyűlés, ahol minden tagnak szavazati joga van, választhat és választható. Ez a fórum hivatott arra, hogy megalkossa és módosítsa a kollégium szervezeti és működési szabályzatát, illetve személyi kérdésekben, tisztségviselők választásában döntsön. Továbbá a SZISZ egészét érintő hosszú távú, stratégiai kérdések megvitatásának a Kollégiumi Gyűlés ad teret.

Adó 1%


Ha tetszik Neked, amit csinálunk, akkor támogathatod szakkollégiumunk működését adód 1 százalékával!

A Széchenyi István Szakkollégium Alapítvány adószáma:

19011802-2-43